Proiectare Instalații Electrice

proiectare-instalatii-electrice-4

S.C. Future Electric Energy Project S.R.L.

Proiectare Instalații Electrice

Gradul nostru de autorizare pentru proiectare instalații electrice merge până la 20 kV. Prețuri competitive pentru proiectare instalații electrice la nivel de DTAC (documentație tehnică obținere Autorizație de Construcție).

Proiectarea instalațiilor electrice interioare de joasă tensiune aferente caselor, halelor industriale și alte imobile implică următorii pasi:

 • planul arhitectural al clădirii
 • listă cu consumatorii electrici care vor fi alimentați
 • amplasarea corpurilor de iluminat și destinația încăperilor
 • poziția consumatorilor electrici (prize, consumatori de forță, jgheaburi acolo unde este cazul)
 • cerințele speciale ale beneficiarului
 • stabilirea fazei de proiectare instalații electrice (DTAC, PTh sau PT+DDE)
 • realizarea proiectului de instalații electrice
 • predarea proiectului
 • verificarea proiectului de către un verificator MLPAT dacă este cazul

Pentru prețuri și oferte nu ezita să ne contactezi!

Oferim servicii de proiectarea instalațiilor electrice de joasa tensiune aferente imobilelor, birouri sau clădiri normale.

Proiectarea Instalațiilor Electrice de Branșamente

Proiectarea instalațiilor electrice de branșamente, studii de soluție sau studii de rețea implica următorii pasi:

 • informații despre consumatorul care vă fi alimentat
 • obținerea de planuri topografice
 • obținerea de informații tehnice de la furnizorul de rețea daca ele nu exista deja
 • realizare proiectului de instalații electrice branșament sau studiu de soluție
 • avizarea proiectului în comisia CTE a furnizorului
 • obținerea Avizului Tehnic de Racordare sau Avizul CTE
 • obținerea Autorizației de Construcție și a avizelor edilitare
proiectare-instalatii-electrice-5

Proiectarea Instalațiilor Electrice de Branșamente

Proiectarea instalațiilor electrice de branșamente, studii de soluție sau studii de rețea implica următorii pasi:

 • informații despre consumatorul care vă fi alimentat
 • obținerea de planuri topografice
 • obținerea de informații tehnice de la furnizorul de rețea daca ele nu exista deja
 • realizare proiectului de instalații electrice branșament sau studiu de soluție
 • avizarea proiectului în comisia CTE a furnizorului
 • obținerea Avizului Tehnic de Racordare sau Avizul CTE
 • obținerea Autorizației de Construcție și a avizelor edilitare
proiectare-instalatii-electrice-5