Proiectare branșamente și posturi transformare de medie tensiune

Instalațiile electrice de medie tensiune sunt instalații care funcționează la tensiuni mai mari de 1KV, respectiv la tensiuni de 6kV, 10kV, 20kV și 33kV.

Instalațiile de medie tensiune sunt de două categorii: aeriene sau subterane. Liniile electrice aeriene de medie tensiune se realizează cu stâlpi din beton pe care se montează accesoriile de susținere a conductoarelor electrice, console, izolatori și alte elemente.

Liniile electrice subterane de medie tensiune se realizează prin pozarea subterană a cablurilor electrice de medie tensiune. Deasemenea, pot exista situații în care cablurile electrice de medie tensiune sunt pozate aparent, pe stelaje metalice sau pe alte accesorii.

Posturile de transformare, o parte componentă a instalațiilor electrice de medie tensiune, sunt cele în care se realizează transformarea tensiunii de alimentare, din nivelul de medie tensiune, în cel de joasă tensiune, utilizat de majoritatea consumatorilor.

Firma noastră este specializată și atestată în proiectare, revizia, verificarea și mentenanță instalațiilor de medie tensiune până la 33 kV.