Proiectare instalații electrice de joasă tensiune

Instalaţiile electrice de joasă tensiune sunt acele instalații care funcționează la tensiuni mai mici de 1kV, respectiv la tensiuni de 0,4KV și 0,23KV, așa numitele tensiuni de linie și respectiv tensiuni de fază.

Compania noastră este autorizată de către ANRE pentru Proiectare de instalații electrice interioare sau de branșament, de joasă tensiune (400/230Volti) și medie tensiune (20 000V) pentru Case, Clădiri birouri, Hale industriale și alte imobile.

Referirea la instalații de joasă tensiune se face atât pentru consumatori casnici (instalații electrice interioare aferente imobilelor de locuit), consumatori industriali (hale industriale, hale de producție) cât și instalații de racordare la rețeaua electrică (branșamente monofazate de la rețeaua electrica Enel, Electrica, E-on etc.)

Reţelele electrice de joasă tensiune (racordurile / branșamentele electrice), realizate fie în construcţie aeriană fie subterană, sunt utilizate în general pentru distribuția energiei electrice pe zone scurte (lungimi de maxim 2-3 km), din aceste rețele fiind alimentați în mod direct cea mai mare parte a consumatorilor de energie electrică situați în zona respectivă.

În momentul de față, compania noastră proiectează instalații electrice pentru hale și imobile în orașele București, Campina, Ploiești, Brașov, Sibiu și Craiova. Pentru mai multe informații despre proiectele noastre vă rugam să accesați pagina de contact.

Acestea încep din posturile de transformare, respectiv cu plecările din partea aparatajului de joasă tensiune ce echipează posturile de transformare.

Alte elemente ce compun reţelele electrice de joasă tensiune sunt firidele de distribuție, cutii de distribuție, de secționare sau de protecție. În general aceste echipamente sunt în proprietatea distribuitorului Electrica, Enel, E-on etc.

Calitățile noastre

Clitatea Serviciilor 98%
Angajați Experimentati 95%
Proiecte finalizate 97%

Proiectarea instalațiilor electrice interioare aferente clădirilor începe prin următorii pasi:

  • amplasarea corpurilor de iluminat – pentru fiecare încăpere, definită prin: destinaţia încăperii, tipul și numărul corpurilor de iluminat, sursa (sursele) cu care se echipează (puterea lor sau numărul, puterea și culoarea – după cum sunt incandescente sau fluorescente), înălțimea de montare de la pardoseală, întreruptorul și circuitul electric la care se racordează, nivelul mediu al iluminării impuse, urmărind evitarea efectului stroboscopic și a efectului de orbire, dar şi sectorizarea iluminatului în funcţie de destinația spaţiului respectiv;
  • distribuirea receptoarelor de forță – cu indicarea poziției utilajelor, a tablourilor de distribuție și a posturilor de transformare, precum a traseelor circuitelor și coloanelor de alimentare (pentru conductoare, sabluri sau bare precizandu-se tipul, secțiunea și modul de pozare);
  • întreruptoarele de acționare pentru corpurile de iluminat;
  • prizele – cu indicarea tipului acestora (cu sau fară contact de protecție, simple sau duble).