bransament-electric-2

Obținere Aviz Tehnic de Racordare și realizare Studii de Soluție pentru Electrica pentru branșamente electrice la case , clădiri birouri, hale industriale, imobile.

Proiecte cerute de catre Electrica, Enel si CEZ

Indiferent că sunteți consumator casnic, industrial sau sunteți producător de energie electrică, orice instalație și orice clădire are nevoie de branșamente electrice pentru racordarea la rețeaua electrică națională și obținerea Avizului tehnic de Racordare.

  • Studiu de soluție pentru obținere Aviz Tehnic de Racordare pe joasă tensiuneș.
  • Studiu de soluție pentru obținere Aviz Tehnic de Racordare pe Medie tensiune.
  • Proiect tehnic cu detalii de execuție pentru obținerea autorizației de Construcție cât și execuția instalațiilor electrice.
bransament-electric-1

Înainte de execuția branșamentului electric trebuie întocmit studiul de soluție care este avizat și în care sunt prezentate soluțiile și variantele de racordare la rețeaua electrică. După avizarea Studiului de Soluție se obține Avizul Tehnic de Racordare.

După stabilirea soluției de racordare prin intermediul proiectării soluției tehnice electrice, branșamentele electrice sunt de 3 feluri:

  • Branșament electric monofazat : de obicei realizat din firide de branșament și cablul electric între firidă și tabloul general al consumatorului. Aceste branșamente se fac pentru imobile mici și consumatori mici de până în 11 kVA putere.
  • Branșament electric trifazat : acesta poate fi de asemenea alimentat din firida de branșament sau din postul de transformare.
  • Branșament electric pe medie tensiune : se adresează consumatorilor mari cu puteri de peste 35 de kVA și implică alimentarea dintr-un post de transformare de medie tensiune pe joasă tensiune.
  • Branșament electric pe medie tensiune : se adresează consumatorilor mari cu puteri de peste 35 de kVA și implică alimentarea dintr-un post de transformare de medie tensiune pe joasă tensiune.